Reklamacje i zwroty

Procedura rozpatrywania reklamacji: w przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługuję rękojmia i możliwość reklamacji.
 
Odnośnie reklamacji prosimy składać je na formularzu reklamacyjnym (tutaj do pobrania) przesyłając wypełniony na adres mailowy: info@abi-serwis.pl
Koszt dostawy towaru, do wskazanego miejsca w umowie lub do miejsca wydania towaru, w ramach reklamacji pokrywa klient. Koszt dostawy z tytułu rękojmi pokrywa Sprzedawca.
Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie do 14 dni mając na uwadze możliwie najszybsze i polubowne rozwiązanie sprawy.
Szczegółowe informacje dotyczące usług, produktów, gwarancji są zawarte w Regulaminie sklepu internetowego.